De Limburger

Voorwaarden

Voorwaarden

Poules.com is een technisch platform om poules op te organiseren en is op geen enkele wijze inhoudelijk aansprakelijk voor de poules die op dit platform worden georganiseerd.

De organisator van een poule is verantwoordelijk voor de naleving van de Wet op de Kansspelen en de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

Om voor een prijs in aanmerking te komen dien je minimaal 18 jaar zijn.

Een gebruiker is een natuurlijk persoon en het is niet toegestaan om met meerdere accounts deel te nemen op Poules.com.

Voor het overhandigen van een promotionele prijs kan Poules.com of haar partners vragen om een bewijs ter identificatie, zoals een kopie van paspoort of ID kaart. Deze dienen puur voor preventie van fraude en het handhaven van de leeftijdsgrens en zullen onder geen beding worden opgeslagen.

Het is niet toegestaan om op Poules.com aanstootgevende taal of afbeeldingen te gebruiken.

Poules.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud die door gebruikers zelf gewijzigd kan worden of voor de inhoud van een externe website die via een link op Poules.com bereikt kan worden.

Poules.com heeft altijd het recht om gebruikers te weren of te verwijderen van de website zonder reden van opgave.

De gegevens die Poules.com verzamelt in het kader van deelname op deze website zullen vertrouwelijk en conform ons privacy beleid worden behandeld.

Zonder expliciete toestemming van de gebruiker zal Poules.com zijn of haar gegevens niet aan derden verstrekken.

Poules.com is niet verantwoordelijk voor geleden schade door het deelnemen aan op dit platform georganiseerde poules en adviseert alleen deel te nemen aan poules waarvan je de poulebeheerder kent en/of vertrouwt.

Poules.com is niet verantwoordelijk voor geleden schade ten gevolge van spel-, netwerk-, programmeer- of systeemfouten, voor de incompleetheid van gegevens of voor het onbereikbaar zijn van de website. We doen er alles aan om problemen en fouten te voorkomen. Als je een fout aantreft, stuur dan een e-mail naar info@poules.com. We zullen dan proberen het probleem zo snel mogelijk te verhelpen.

Bij fouten of onduidelijkheden in de spelregels, programmeerfouten of onvoorziene omstandigheden kan geen aanspraak worden gemaakt op punten of prijzen. Poules.com heeft hier het eindoordeel in.

Na het eindigen van de wedstrijd of race raden we je aan om binnen 12 uur je eigen punten of de punten van andere spelers te controleren en eventueel vragen om een correctie als je denkt dat dat terrecht is. Correcties kunnen worden toegekend, maar kunnen ook niet worden toegekend zonder verdere opgave van reden. Poules.com heeft hier het eindoordeel in. Over dit oordeel kan verder niet meer worden gecorrespondeert.

Poules.com kan ten allen tijde zelf beslissen om puntencorrecties door te voeren als Poules.com van mening is dat dit gerechtvaardigt is. Hier kan niet over worden gecorrespondeert.

Poules.com mag wijzigingen op de website doorvoeren, is niet verplicht daarover te corresponderen en is niet aansprakelijk voor geleden schade door deze wijziging.

Poules.com is niet aansprakelijk voor de gevolgen van beslissingen (achteraf) van (inter)nationale tuchtcommissies en (intern)nationale sportbonden die op welke manier dan ook van invloed zijn op uitslagen en/of klassementen op Poules.com.

Poules.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijke fouten en over uitslagen kan niet worden gecorrespondeerd.

Alle intellectuele eigendomsrechten inclusief – maar niet uitsluitend – auteursrechten, merkrechten en databaserechten van toepassing op alle inhoud (frontend en backend) op de website berusten bij Poules.com en mag zonder expliciete toestemming niet gebruikt of gekopieerd worden.

Poules.com is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van het publiceren van welke inhoud op de website dan ook.

Als je meespeelt met een poule van een van onze partners dien je de voorwaarden van deze poule te accepteren en deze zijn dan van kracht naast de Algemene voorwaarden Poules.com.